Privacy Policy en Retourbeleid

Privacy Policy en Retourbeleid

  • ketoX24.com met SSL certificaat
  • ketoX24.com gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren
  • ketoX24.com verkoopt uw gegevens niet
  • Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij de .ketoX24.com

Privacy Policy van REXTRO B.V. handelend onder de naam ketoX24.com
In het kader van de privacy van onze klanten staan wij garant voor een optimale discreetheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Alle wettelijke- en fatsoens normen zullen door ons ten alle tijde nageleefd worden.
ketoX24.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. ketoX24.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

ketoX24.com met SSL certificaat.
Om het winkelen bij ketoX24.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten en diensten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Al uw gegevens die u invoert worden gecodeerd verzonden. Hiervoor maken wij gebruik van  een SSL Certificaat

Het is namelijk zeer belangrijk dat de informatie die verstuurd wordt tussen de bezoeker en de website beveiligd is. Wanneer u als klant uw gegevens verstuurd of een bestelling plaatst, wilt u natuurlijk niet hebben dat iemand meekijkt en deze gegevens kan achterhalen.
Het is dus erg fijn dat deze pagina’s via een beveiligd connectie toegankelijk zijn. Zodat de klant in alle vertrouwen zijn gegevens kan versturen of een bestelling kan plaatsen. Dit kan gerealiseerd worden door middel van SSL encryptie. De informatie tussen de klant en de server wordt dan geincrypt zodat het onmogelijk is om de verzonden informatie te achterhalen.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected]
ls bij ketoX24.com een account aanmaakt dan bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw ketoX24.com account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

ketoX24.com gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren.
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

ketoX24.com verkoopt uw gegevens niet.
ketoX24.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ketoX24.com
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van ketoX24.com dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij de KetoX24.com

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van de KetoX24.com dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Retourbeleid

  • 14 dagen afkoelingsperiode
  • Uitzonderingen
  • Stappenplan ruilen en retourneren
  • Kosten
  • Klachtenafhandeling/defecten/beschadigingen
  • Adres producten retourneren

Ruilen/Retourneren/Herroeping.

U heeft het recht om uw bestelling te retourneren. Conform de wetgeving op dit gebied kunt u dit doen zonder opgaaf van de reden wanneer u een consument bent.
Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Wij behouden ons het recht voor om per retourzending maximaal € 12,50 retour- en handlingskosten in rekening te brengen.  Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Adres producten retourneren.

Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product ongeopend met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
3. De verzegeling van het flesje mag niet verbroken zijn

Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. De consument heeft bij de levering van diensten gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. De consument zal de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht opvolgen.

Kosten in geval van herroeping
1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Retourvoorwaarden
Alle producten kunnen tot 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Alle retourzendingen die voorzien zijn van een ingevuld retourformulier en verzonden zijn naar het het correcte retouradres worden in behandeling genomen. Het terug verzenden is op uw eigen risico; wij adviseren het pakket met track&trace te retourneren en uw track&trace nummer te bewaren. Alle ongeopende producten worden binnen 2 weken na ontvangst gecrediteerd via dezelfde betaalmethode die tijdens het bestellen is gebruikt.

Voldoet uw bestelling aan de voorwaarden? Stuur dan een email naar [email protected] om een retourformulier aan te vragen.

Wij accepteren uw retour uitsluitend indien het pakket is voorzien van uw een ingevuld retourformulier en u de track&trace code mailt naar [email protected]. Ons centrale magazijn is dan op de hoogte en en kan uw retournering hierdoor sneller afhandelen.

Klachtenafhandeling/ Defecten/Beschadigingen.

Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat een artikel defect raakt of dat u buiten uw schuld een verkeerd of beschadigd product ontvangt. In dat geval dient u altijd contact opnemen met onze klantenservice via [email protected] of bel: 020 808 5391 (NL) of Tel: 03 80 80 551 (BE)

Mochten uw producten onverhoopt toch beschadigd zijn, stuur dan een email naar de [email protected]

Wij zullen dan binnen 1 week met een voorstel komen voor het oplossen van uw klacht of probleem.

Bent u niet tevreden met het antwoord van onze klantenservice, dan kunt u uw klacht richten aan de directie van om formele redenen kan dit uitsluitend schriftelijk.

Wij zullen dan wederom binnen 1 week met een reactie komen. Mocht ook deze reactie niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommisie waarbij ketox24.com aangesloten is.